Νομολογία
Δικαστική μείωση μισθώματος κατʼ άρθρο 288ΑΚ


14 ΙΟΥΛ 2015

Ειρ.Θεσ/νίκης 3244/18-05-2015: Όταν η διαφορά  μεταξύ του συμφωνηθέντος μισθώματος και αυτού που προκύπτει από την πραγματική μισθωτική αξία του μισθίου υπερβαίνει καταφανώς τον κίνδυνο που ανέλαβε ο μισθωτής , η δε εμμονή του εκμισθωτή  στην πληρωμή του μισθώματος, που προκύπτει από το συναφθέν ιδιωτικό συμφωνητικό, αντίκειται στην απαιτούμενη στις συναλλαγές ευθύτητα και εντιμότητα, καθίσταται αναγκαία η μείωση του συμφωνημένου μισθώματος, προκειμένου η παροχή του μισθωτή ν’  ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης κατά τον χρόνο της εκπλήρωσης, ώστε να επέλθει εξίσωση των εκατέρωθεν παροχών.Μείωση του μηνιαίου μισθώματος καταστήματος από το ποσό των 460€ στο ποσό των 350€.

 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο