Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
ΠΟΛ 1124/31.7.2017 της ΑΑΔΕ για τη συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017


8 ΜΑΡ 2017

Με την ΠΟΛ 1124/31.7.2017 η ΑΑΔΕ  παρέχει οδηγίες σχετικά με την συμμετοχή του Δημοσίου ,ως πιστωτή, στη διαδικασία εξωδικαστικής  ρύθμισης οφειλών του ν.4469/2017, τη διαχείριση από τη φορολογική διοίκηση των προς ρύθμιση οφειλών ,όσο εκκρεμεί η ανωτέρω διαδικασία, και την εφαρμογή της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ,αφού αυτή καταστεί δεσμευτική για το Δημόσιο είτε με τη δικαστική επικύρωση είτε με την υπογραφή της συμφωνίας κατά περίπτωση.


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο