Φορολογικά & Νομικά Ζητήματα κατοίκων Εξωτερικού
Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού και φορολογικές υποχρεώσεις


12 ΣΕΠΤ 2017

Όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωση Φόρου Εισοδήματος στην Ελλάδα μόνο εφ’ όσον αποκτούν  στη χώρα μας πραγματικό εισόδημα.

Την ακίνητη περιουσία ,ωστόσο που διαθέτουν οι  φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού στην Ελλάδα  θα πρέπει να την αναγράφουν  στη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης τους από το έτος απόκτησης της .

Αν δεν την έχουν  δηλώσει ,θα πρέπει να υποβάλουν εκπρόθεσμα  δηλώσεις   για τα πέντε τελευταία έτη  και,  εφ’ όσον πρόκειται για ακίνητο υπαγόμενο σε φόρο ακινήτων, θα υποχρεωθούν  να καταβάλουν  το σχετικό φόρο (ήδη  τον Ενιαίο Φόρο ΕΝΦΙΑ).

Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που δεν έχει υποβάλει ποτέ ούτε Δήλωση Φόρου Εισοδήματος ούτε  μεμονωμένα  Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) ,παρά το γεγονός ότι διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα , θα πρέπει να αποκτήσει ΑΦΜ ,να ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο ( ο οποίος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις φορολογικές του υποχρεώσεις), να λάβει κλειδαρίθμους, να δημιουργήσει ηλεκτρονικά την  αρχική ορθή εικόνα του σχετικά με την περιουσιακή του κατάσταση και να υποβάλει τη  ίδια δήλωση εκπρόθεσμα για όλα τα απαιτούμενα επόμενα  έτη .

 Εφ ‘όσον ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού προβεί στα ανωτέρω, και εφ’ όσον εξακολουθήσει και στο μέλλον να μην αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, δεν υποχρεούται να υποβάλει τα επόμενα έτη ούτε Δήλωση Φόρου Εισοδήματος  ούτε  Δήλωση   Περιουσιακής  Κατάστασης του. Το σύστημα κάθε χρόνο  θα εκδίδει απλά εκκαθαριστικό για το φόρο ακινήτων (ήδη ΕΝΦΙΑ) τον οποίο και θα υποχρεούται να πληρώνει.

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης θα υποχρεωθεί να υποβάλλει μελλοντικά μόνο στην περίπτωση που διαφοροποιηθεί η ακίνητη περιουσία του , και Δήλωση Φόρου Εισοδήματος μόνο αν και εφ ‘ όσον αποκτήσει πραγματικό εισόδημα. 

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη  Δικηγόρος-Διαμεσολαβήτρια


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο