Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
Eνημερωτικό έντυπο του ΚΕΑΟ για την εφαρμογή του ν. 4469/2017


28 ΙΑΝ 2018

To KEAO εξέδωσε ενημερωτικό έντυπο   για τον ν. 4469/2017 σχετικά με τον  εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των  επιχειρήσεων . Ουσιαστικά παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές οι ήδη γνωστές βασικές αρχές του συγκεκριμένου νόμου .Καταγράφονται ,ωστόσο, και τα προβλήματα που το ΚΕΑΟ εντοπίσει  και αντιμετωπίζει αναφορικά με την εφαρμογή του  μηχανισμού έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του με βασικότερα :

Τη διστακτικότητα των υπαλλήλων (εκπροσώπων του ΕΦΚΑ)λόγω της αυξημένης ευθύνης κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης: H υποβολή προτάσεων και αντιπροτάσεων και η ψήφος για ζητήματα όπως μείωση( κούρεμα βασικής οφειλής) από τους υπαλλήλους που εκπροσωπούν τον ΕΦΚΑ στη διαδικασία διαπραγμάτευσης εκφεύγει των ορίων της δέσμιας αρμοδιότητας στα οποία κινείται η Δημόσια Διοίκηση.

Τον υψηλό βαθμό δυσκολίας κατά τον υπολογισμό των ειδικών προϋποθέσεων /κριτηρίων για τη ρύθμιση των οφειλών προς τους ΦΚΑ και το δημόσιο καθώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα και η τεχνογνωσία που απαιτείται για την εξαγωγή τους από πλήθος φορολογικών στοιχείων και οικονομικών καταστάσεων (υπολογισμός αξίας ρευστοποίησης και κατανομή αυτής βάσει ΚΠολΔ, διαπίστωση μη χειροτέρευσης της θέσης του φορέα , υπολογισμός της ικανότητας αποπληρωμής ,εκτίμηση βιωσιμότητας του οφειλέτη έχουν υψηλό βαθμό δυσκολίας ).

Ως μικρότερα προβλήματα αναφέρονται  οι καθυστερήσεις λόγω εσφαλμένης δήλωσης οφειλών , ελλιπούς καταχώρησης στοιχείων και δικαιολογητικών από τους οφειλέτες , οι καθυστερήσεις λόγω μη επαρκών ελέγχων ορθότητας εκ μέρους των συντονιστών  και το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η πλήρης αυτοματοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο