Συχνές Ερωτήσεις
Μπορούν οι σύζυγοι να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ;


24 ΑΠΡ 2018

 

 

Για τις τρέχουσες δηλώσεις φορολογικού έτους 2017 δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις ούτε έχουν γίνει οι αναγκαίες μηχανογραφικές προσαρμογές ώστε να είναι τεχνικά δυνατή η χωριστή υποβολή φορολογικών δηλώσεων εκ μέρους των συζύγων, παρά το γεγονός ότι προετοιμάζεται συνολική σχετική ρύθμιση .Επί του παρόντος οι δηλώσεις των συζύγων και για το φορολογικό έτος 2017 θα υποβληθούν από κοινού ,  εξακολουθεί  ωστόσο να υπάρχει η δυνατότητα για ξεχωριστή βεβαίωση φόρου ή επιστροφή φόρου (χωρίς συμψηφισμούς χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου μεταξύ των συζύγων), όπως ίσχυσε και στα παλαιότερα φορολογικά έτη, κατόπιν αιτήσεως των φορολογούμενων για διαχωρισμό οφειλής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο