Νομολογία
Γνώμη 2/2018 της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου για την Βιντεοπαρακολούθηση στο χώρο εργασίας .


14 ΝΟΕ 2018

Γραφείο  Επιτρόπου Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα Κύπρου -

Γνώμη 2/2018 που εκδίδεται από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του Άρθρου 58(3)(β) του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) για τη Βιντεοπαρακολούθηση στο χώρο εργασίας και τη χρήση βιομετρικών συστημάτων

Σε έναν τυπικό χώρο γραφείων επιχείρησης, η βιντεοεπιτήρηση πρέπει να περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου, έξω από τους ανελκυστήρες, από τα κλιμακοστάσια, σε χώρο στάθμευσης, σε ταμεία ή χώρους με χρηματοκιβώτια, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ., υπό τον όρο ότι οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν κι όχι στους χώρους των εργαζομένων και στα πρόσωπά τους. Απαγορεύεται η καταγραφή εργαζομένων στα γραφεία τους, αίθουσες συνεδριάσεων, διαδρόμους, κουζίνα, έξω από αποχωρητήρια, αποδυτήρια κλπ

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν  την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των μέσων καταγραφής. Μόνο όσοι έχουν πραγματική ανάγκη να τα δουν, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Τα μέσα καταγραφής πρέπει να φυλάγονται ασφαλισμένα σε χώρο στον οποίο δεν θα έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. Επίσης πρέπει να προστατεύονται από την τυχαία έκθεση/ προβολή τους σε τρίτους.


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο