Φορολογικά & Νομικά Ζητήματα κατοίκων Εξωτερικού
Δ.Ε.Δ Θεσσαλονίκης 594/2018 :Ποιά είναι τα κρίσιμα στοιχεία για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας .


11 ΝΟΕ 2018

Απολύτως ορθή η απόφαση 594/2018 της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης που δέχθηκε την ενδικοφανή προσφυγή του φορολογούμενου που ζητούσε την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας του , από την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι ήταν έγγαμος και η σύζυγος του εργάζεται και ζει στην Ελλάδα μαζί με τα τέκνα τους. Σωστή η προσέγγιση αναφορικά με την ακίνητη περιουσία του (αντικειμενικής αξίας 918.850,76 ευρώ) και τα εισοδήματα εξ αυτής (16.087,23 ευρώ) καθώς ,όπως αναφέρεται στην απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1260/2014 τα ανωτέρω εισοδήματα από μόνα τους δεν μπορούν να αποτελέσουν επαρκή στοιχεία ώστε να χαρακτηρισθεί ο προσφεύγων ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, διότι η απόκτηση εισοδημάτων πηγής Ελλάδας (συντάξεις, επιχειρηματική αμοιβή, ενοίκια, τόκοι) δεν αποτελούν από μόνα τους κριτήριο για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας, αλλά θα πρέπει να συνεκτιμώνται και επιπλέον στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι το κέντρο των βιοτικών σχέσεων και ζωτικών συμφερόντων του φυσικού προσώπου βρίσκεται στην Ελλάδα. Όμοια ορθή και η κρίση ότι κριτήριο για τον καθορισμό της φορολογικής κατοικίας είναι η μόνιμη κατοικία του φορολογούμενου ή η συνήθης διαμονή του ή το κέντρο των βιοτικών σχέσεων και των ζωτικών συμφερόντων και σε καμιά περίπτωση δεν είναι η υπηκοότητά του

 Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα  του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών     

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/aade594_2018.htm


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο