Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
Παράταση υποβολης ΜΥΦ και Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας


28 ΜΑΡ 2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β 1072/27.3.2.2020) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία :

-παρέτεινε την προθεσμία υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) του ημερολογιακού έτους 2019  έως την 30η Ιουνίου 2020, ενώ η προθεσμία για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών παρατάθηκε  έως την 31η Ιουλίου 2020.

-παρέτεινε την προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία τροποποίησής της από 01/02/2020 έως 30/04/2020, καθώς και των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 01/02/2020 έως 31/05/2020, ή αρχικών ακυρωτικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της διαμονής από 01/02/2020 έως 31/05/2020 έως την 30η Ιουνίου 2020.


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο