Νομική Επικαιρότητα
Μέτρα διευκόλυνσης δανειοληπτών από τις τράπεζες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.


9 ΑΠΡ 2020

Μετά  το άρθρο 5  της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α75/30.3.20) προβλέφθηκε ειδική ρύθμιση για συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών και συγκεκριμένα ορίστηκε ότι  για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017(εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών), 4605/2019( προστασία α΄κατοικίας μέσω της πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ)  και 3869/2010 (ρυθμίσεις υποχρεωμένων νοικοκυριών), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, προβλέφθηκε η δυνατότητα  να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή. Συναφώς , ανακοινώθηκαν από τις τράπεζες επί μέρους μέτρα με τα οποία οι ίδιες προβαίνουν σε περαιτέρω ρυθμίσεις δανειακών οφειλών .Ειδικότερα και ανά τράπεζα:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

​Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε  στην ιστοσελίδα της

https://www.nbg.gr/el/news/i-euniki-trapeza-stirizei-idivtes-kai-epixeiriseis

τα παρακάτω νέα μέτρα διευκόλυνσης για τις Επιχειρήσεις και τους ιδιώτες πελάτες της, με άμεση εφαρμογή από τις 7/4/2020.

Ι. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Για τη διευκόλυνση των Μεσαίων και Μεγάλων επιχειρήσεων, η Εθνική Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στο σύνολο των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία έχει επηρεαστεί από την υγειονομική κρίση και υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, να μεταθέσουν την καταβολή μέρους ή και του συνόλου των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους, για την περίοδο 1/3/2020 έως 31/12/2020.

Η διευκόλυνση αυτή θα εξετάζεται κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων και μπορεί να πραγματοποιείται:

• με μετάθεση του συνόλου ή μέρους των δόσεων στο τέλος της διάρκειας του δανείου ή/ και

• με προσαύξηση των επόμενων δόσεων του δανείου ή/και

• με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εγκρίνει την ανανέωση όλων των ορίων χρηματοδοτήσεων, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, που λήγουν εντός του α΄ εξαμήνου, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2020 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Αιτήσεις προς ένταξη στα συγκεκριμένα μέτρα διευκόλυνσης, μπορούν να υποβληθούν μέσω σχετικής επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με τον αρμόδιο υπεύθυνο πελατείας, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα της τράπεζας.

ΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο των δράσεων που η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει, και αφορά στους κλάδους που περιγράφονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης, δίνει τη δυνατότητα σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στους ως ανω κλάδους και υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, να μεταθέσουν την καταβολή του συνόλου των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους για την περίοδο 1/3/20 μέχρι 31/12/20, με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου.

Παράλληλα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εγκρίνει ανανέωση όλων των ορίων χρηματοδότησης που λήγουν από την 1η Μαρτίου έως και 31 Μαΐου για τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η ένταξη στα παραπάνω μέτρα στήριξης είναι πολύ απλή, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα της τράπεζας, απλά με την υποβολή αιτήματος στην εφαρμογή Internet Banking ή με mail στη διεύθυνση: [email protected]

ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας ότι πολλοί ενήμεροι ιδιώτες και ελεύθεροι επαγγελματίες πελάτες της, που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση δυσκολεύονται να συνεχίσουν να καταβάλουν τη δόση του δανείου τους, ανακοινώνει την δυνατότητα αναστολής καταβολής δόσεων μέχρι τις 30.9.2020. Η διευκόλυνση αυτή ισχύει για όλους τους δανειολήπτες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, έχουν υποστεί σημαντική μείωση εισοδήματος λόγω της υγειονομικής κρίσης και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξης. 

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα είναι απλή και ανέξοδη.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αίτημά τους τηλεφωνικά στο 2104859222. Για την προστασία των πελατών και των εργαζομένων της, η Εθνική Τράπεζα επισημαίνει ότι αιτήματα δεν θα εξυπηρετούνται από το Δίκτυο Καταστημάτων της.

Τέλος, οι πελάτες που  αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα στην αποπληρωμή των οφειλών τους, μπορούν να επικοινωνούν με την Τράπεζα προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις ρύθμισης που να ανταποκρίνονται στις δικές τους δυνατότητες.

 

EUROBANK ERGASIAS

Η Εurobank Ergasias ανήρτησε στην ιστοσελίδα της μέτρα στήριξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδικότερα προβλέπονται:

Διευκολύνσεις στην αποπληρωμή δανείων για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση και πλήττονται από την κρίση,

Προσφέρεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής χρεωλυσίων με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου. Συγκεκριμένα:

1. Αναστολή καταβολής χρεωλυσίων μέχρι 30.09.2020

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση μπορούν να ζητήσουν από την Τράπεζα την αναστολή της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου του δανείου τους για περίοδο 6 μηνών που είναι καταβλητέες μέχρι τις 30.09.2020. Στο διάστημα της περιόδου αναστολής πληρωμής χρεωλυσίων θα καταβάλλουν μόνο τους τόκους του δανείου τους (τοκοπληρωμή).

2. Ισόχρονη αύξηση διάρκειας δανείου

Παράλληλα με την αναστολή πληρωμής χρεωλυσίων, η διάρκεια του δανείου θα αυξάνεται τόσο όσο διαρκεί η αναστολή πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου που λαμβάνει η επιχείρηση.

Έτσι, η διάρκεια του δανείου μπορεί να αυξηθεί μέχρι 6 μήνες.

Τα μέτρα αυτά στηρίζουν τις επιχειρήσεις που είναι νομικά πρόσωπα και δραστηριοποιούνται σε κλάδους που έχουν πληγεί .Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι ενήμεροι δανειολήπτες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές στις 31.12.2019.Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων γίνεται χωρίς έξοδα.Για να ενημερωθεί ο δανειολήπτης  εάν μπορεί να ενταχθεί στα μέτρα στήριξης και να υποβάλει αίτηση για την επιχείρησή του, συμπληρώνει τα στοιχεία του στη σχετική φόρμα επικοινωνίας  στην ιστοσελίδα

 https://www.eurobank.gr/el/covid-19/metra-stiriksis/mikromesaies-epixeiriseis και θα επικοινωνήσει η τράπεζα μαζί του.

Για τους ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

Οι ιδιώτες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση μπορούν να ζητήσουν από την Τράπεζα την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής τριών δόσεων του δανείου τους.

Οι τόκοι των δόσεων κατά την περίοδο της αναστολής, θα προστεθούν στο κεφάλαιο στη λήξη της περιόδου, θα επιμεριστούν στην υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου σας και η δόση σας θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως.

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Εάν στο διάστημα από 31.12.2019 έως και 31.03.2020 οι δανειολήπτες έχουν  ληξιπρόθεσμες οφειλές  οι τόκοι αυτών θα κεφαλαιοποιηθούν. 

Το επιτόκιο και η διάρκεια του δανείου δεν θα αλλάξουν.

Σε όλες τις περιπτώσεις αναστολής δόσης, θα σταλεί στους δανειολήπτες δοσολόγιο που θα τους  ενημερώνει για την αναπροσαρμοσμένη δόση του δανείου τους.

Για ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

Στα μέτρα στήριξης μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις, που έχουν λάβει:

 • Στεγαστικά δάνεια
 • Καταναλωτικά δάνεια
 • Δάνεια αυτοκινήτου
 • Ανοιχτή γραμμή ή δικαίωμα υπερανάληψης
 • Επιχειρηματικά δάνεια για ατομικές επιχειρήσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Για να ενταχθούν οι ως άνω δανειολήπτες  στα μέτρα στήριξης, θα πρέπει να είναι  ενήμεροι ή με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 90 ημερών (3 μηνιαίες δόσεις) στις 31.03.2020.

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι δικαιούχοι του κρατικού επιδόματος των 800€, οι ίδιοι ή μέλος της οικογένειάς σας.
 • Να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή συνταξιούχοι ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19, οι ίδιοι ή μέλος της οικογένειάς τους.
 • Να μην υπάγονται  στον Ν.3869 και τον Ν.4605.

Μέλη της οικογένειας θεωρούνται ενδεικτικά ο/η σύζυγος, πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης, παιδί ή γονέας

Η υποβολή αίτησης για ένταξη στα μέτρα στήριξης για ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις γίνεται χωρίς έξοδα.

Για να ενημερωθούν οι δανειολήπτες  εάν μπορούν  να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης και να υποβάλουν την αίτησή τους, επισκέπτονται τη σελίδα της τράπεζας  https://www.eurobank.gr/el/covid-19/metra-stiriksis/idiotes-kai-epaggelmaties και συμπληρώνουν  τα\ στοιχεία τους  στη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσει η τράπεζα μαζί τους  για τα επόμενα βήματα.

 

ALPHA BANK

Για τις Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις -νομικά πρόσωπα, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους που πλήττονται άμεσα η έμμεσα από την παρούσα κρίση και έχουν ενήμερες οφειλές στην Τράπεζα έως και τις 31.12.2019,η Alpha Bank-εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί-μεταθέτει την καταβολή μέρους ή του συνόλου των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) της περιόδου 1.3.2020 έως30.9.2020, στη λήξη του δανείου τους. Για δάνεια που λήγουν πριν από τις 30.09.2020, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της λήξης έως και για εννέα (9) μήνες ,χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων του δανείου.

Τρίμηνη Αναστολή Δόσεων για Ιδιώτες, Μικρές Επιχειρήσεις

η Τράπεζα ανακοίνωσε με σχετική ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της ότι  έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνία με συνεπείς δανειολήπτες που ενδεχομένως πλήττονται από την παρούσα κατάσταση, και εφόσον διαπιστώνεται έκτακτη οικονομική δυσχέρεια, παρέχει προσωρινή διευκόλυνση με αναστολή των δόσεων των δανειακών τους υποχρεώσεων έως και τις 30.6.2020.. Παράλληλα, η Τράπεζα δέχεται αιτήματα ρυθμίσεων προσαρμοσμένα στη μεσοπρόθεσμη οικονομική δυνατότητα των Πελατών της με εξατομικευμένες λύσεις .

https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/group/press-releases/2020/20200330_deltio_typou.pdf

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δυνατότητα αναστολής καταβολής δόσεων ενήμερων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων

Η Τράπεζα Πειραιώς, παρέχει στους δανειολήπτες πελάτες της τη δυνατότητα αναστολής της πληρωμής τριών (3) μηνιαίων δόσεων ή μίας (1) τριμηνιαίας δόσης κεφαλαίου, των αναλογούντων τόκων, της εισφοράς του Ν. 128/75 και τυχόν ασφαλίστρων των δανείων τους ή/και τριών (3) μηνιαίων ελάχιστων καταβολών ή μίας (1) τριμηνιαίας ελάχιστης καταβολής για συμβάσεις παροχής πίστωσης (ανοιχτά προσωπικά δάνεια), υπό την προϋπόθεση της εκ μέρους τους υποβολής στην Τράπεζα αίτησης ένταξης στο μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων (¨Μέτρο¨) σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας και τα προβλεπόμενα στη σχετική από 30/03/2020, ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30.3.2020). Η αναστολή δόσεων αφορά ενήμερα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια.

Για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών , μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την αναστολή δόσεων ενήμερων στεγαστικών ή καταναλωτικών δανείων ηλεκτρονικά, μέσω winbank από 06/04 έως 30/04. Για τους πελάτες που δε διαθέτουν winbank και που δεν είναι εφικτή η εγγραφή στην υπηρεσία αυτή τη στιγμή  προσφέρεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναστολής δόσεων από την Τετάρτη 8/4, μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας

https://www.piraeusbank.gr/el/Idiwtes/LP/Aitisi-entaxis-sto-metro-anastolis-katabolis-doseon

Για την υλοποίηση των ως άνω διαδικασίων  παρέχονται στην ιστοσελίδ της τράπεζας οι παρακάτω οδηγίες :

Διαδικασία αίτησης μέσω winbank:

 • - Μπείτε στην winbank με τους προσωπικούς κωδικούς σας.
 • - Επιλέξτε την Αίτηση Τρίμηνης Αναστολής Δόσεων και συμπληρώστε τη φόρμα.
 • - Δηλώστε ότι έχει υποβληθεί και εγκριθεί το αίτημά σας για την ένταξή σας στο μέτρο οικονομικής ενίσχυσης μέσω του supportemployees.yeka.gr
    και ότι δεν έχετε δηλώσει στην οικεία πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους  την εναντίωσή σας στη διαβίβαση
    των στοιχείων εξατομίκευσης σας στην Τράπεζα κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της από 30.3.2020 ΠΝΠ.
 • - Επιλέξτε το/τα δάνειο/α σας που επιθυμείτε να ενταχθεί/ούν στις δόσεις.
 • - Ενημερωθείτε και αποδεχθείτε τα χαρακτηριστικά υλοποίησης του μέτρου και πατήστε υποβολή.

Η διαδικασία υποβολής  αιτήσεων μέσω Καταστημάτων θα είναι ενεργή από τη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τις 30ης Απριλίου 2020.

Διαδικασία υποβολής  αίτησης σε κατάστημα της τράπεζας:

 • - Δηλώστε ότι έχει υποβληθεί και εγκριθεί το αίτημά σας για την ένταξή σας στο μέτρο οικονομικής ενίσχυσης μέσω του supportemployees.yeka.gr
    και ότι δεν έχετε δηλώσει στην οικεία πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους την εναντίωσή σας στη διαβίβαση
    των στοιχείων εξατομίκευσης σας στην Τράπεζα κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της από 30.3.2020 ΠΝΠ.
 • - Επιλέξτε το/τα δάνειο/α σας που επιθυμείτε να ενταχθεί/ούν στις δόσεις.
 • - Ενημερωθείτε και αποδεχθείτε τα χαρακτηριστικά υλοποίησης του Μέτρουκαι υπογράψτε την αίτησης τρίμηνης αναστολής δόσεων.

Για τους πελάτες που θα προσέλθουν σε Κατάστημα θα ισχύσει το ωράριο εξυπηρέτησης πελατείας καθώς και οι περιορισμοί για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω Καταστημάτων θα είναι ενεργή από την Τετάρτη 8 Απριλίου έως και τις 30ης Απριλίου 2020.


Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο