Νομική Επικαιρότητα
Εξυπηρέτηση από τα Κ.Ε.Π μέσω βιντεοκλήσης- Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών


16 ΙΟΥΛ 2020

Με το άρθρο 33 του  ν. 4704/14.7.2020 προβλέπεται ότι  η  παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θα μπορεί να γίνεται με βιντεοκλήση σε ειδική πλατφόρμα (myKEPIive.gov.gr) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για τη διεκπεραίωση του αιτήματος  θα διενεργείται από υπάλληλο των Κ.Ε.Π. εξ αποστάσεως ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, μέσω τηλεδιάσκεψης με επίδειξη του εγγράφου ταυτοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα καθοριστούν οι όροι που διέπουν την παραπάνω  διαδικασία , όπως η πρόσβαση των φυσικών προσώπων στην πλατφόρμα , ο τρόπος αυθεντικοποίησης και κάθε τεχνικό ή άλλο ειδικότερο θέμα. Επιπλέον και καθώς η αυθεντικοποίηση των χρηστών  των νέων ηλεκτρονικών πλατφορμών  μέσω της χρήσης κωδικών web banking, έχει δημιουργήσει σημαντικές  επιφυλάξεις στους χρήστες καθιερώνεται με τον ίδιο νόμο (άρθρο 17) το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών το οποίο θα  τηρείται στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Μέσω του μητρώου αυτού, η ΓΓΠΣΔΔ θα μπορεί να επαληθεύει τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, εξασφαλίζοντας έτσι  το δεύτερο επίπεδο αυθεντικοποίησης στο gov.gr (όπου αυτό απαιτείται – π.χ. στην κατάρτιση εξουσιοδότησης ή υπεύθυνης δήλωσης) χωρίς πλέον τη χρήση των κωδικών πρόσβασης σε τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη.


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο