Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
Κωδικοποίηση των διατάξεων για το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α


26 ΙΑΝ 2021

Με την απόφαση 1008/2021 (ΦΕΚ Β 229/25.1.2020)  συμπληρώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α προκειμένου να αποτελούν ένα ενιαίο κείμενο  .Περιέχονται ρυθμίσεις για τη διαδικασία και  τον τρόπο χορήγησης του πιστοποιητικού, το δικαίωμα λήψης  του πιστοποιητικού , τις περιπτώσεις που απαιτείται η προσκόμιση του και εκείνες που δεν χρειάζεται  και άλλα  ειδικά θέματα για τη χορήγηση του .Ιδιαίτερα χρήσιμη απόφαση καθώς η έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού «ταλαιπωρεί» την καθημερινότητα δικηγόρων, λογιστών και συμβολαιογράφων συστηματικά .


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο