Νομολογία
ΔΕΔ Θεσ/νίκης 851/2022:Κατάθεση μετρητών απευθείας σε λογαριασμό δωρεοδόχου δε συνιστά μεταφορά ποσού μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος- Φορολόγηση του ποσού χωρίς την αφαίρεση του εφάπαξ αφορολογήτου των 800.000 ευρώ.


11 ΙΟΥΛ 2022

Απόφαση Δ.Ε.Δ 851/2022 Θεσσαλονίκης :Με πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου άτυπης δωρεάς της Δ.Ο.Υ επιβλήθηκε ,σε βάρος του προσφεύγοντος, κύριος φόρος 10%,κατόπιν της υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς χρηματικού ποσού με δωρητή τον παππού και δωρεοδόχο τον εγγονό. Ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα ότι η επιβολή του φόρου ήταν εσφαλμένη ,καθώς με το άρθρο 56 παρ 1 του ν 4839/2021 προβλέπεται πλέον ότι η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α κατηγορία της παρ 1 του άρθρου 29 του ν . 2961/2001 ( μεταξύ των οποίων και ο παππούς με τον εγγονό) οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου καθώς και η δωρεά χρηματικών ποσών μεταξύ τους , υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 10% μετά την αφαίρεση εφ’ άπαξ αφορολόγητου ποσού 800.000€ ,απορρίφθηκε

καθώς προέκυψε από τα προσκομισθέντα έγγραφα ότι το χρηματικό ποσό της δωρεάς δεν μεταφέρθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή σε αυτόν του δωρεοδόχου , αλλά κατατέθηκε με μετρητά σε αυτόν.

Συνακόλουθα η ΔΕΔ έκρινε ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση της μεταφοράς του χρηματικού ποσού μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προκειμένου να αφαιρεθεί εφάπαξ ποσό 800.000€ από την φορολογητέα αξία της δωρεάς. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής .


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο