Φιλοσοφία του ΓραφείουΑξιόπιστη υποστήριξη, αμεσότητα και πλήρης ενημέρωση των πελατών.

Η ίδρυση του «Γραφείου Νομικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», βασισμένη στη λογική της αρτιότερης εξυπηρέτησης των πελατών, υλοποιήθηκε από τον φοροτεχνικό Χρήστο Περδικάκη και τη δικηγόρο Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη το έτος 1994 με την αρχική συστέγαση δικηγόρων και φοροτεχνικών και σύντομα οδήγησε στη δημιουργία ενός γραφείου ικανού να καλύψει τις σύγχρονες και σύνθετες ανάγκες των φυσικών και νομικών προσώπων τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο. Τα αρχικά πρόσωπα πλαισιώθηκαν άμεσα από ικανούς και αξιόπιστους συνεργάτες και ήδη σήμερα το γραφείο απαρτίζεται από τον φοροτεχνικό Χρήστο Περδικάκη και τη δικηγόρο Μαρούσα

Πρωτοπαπαδάκη καθώς και μια πολυάριθμη ομάδα σταθερών συνεργατών και στους δύο τομείς των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνεχής και αξιόπιστη υποστήριξη, οργανωμένη και πλήρης ενημέρωση, προσωπικό ενδιαφέρον και αμεσότητα, αποτελούν τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το γραφείο. Οι δικηγόροι του γραφείου καλύπτουν εξωδικαστικές και δικαστικές υποθέσεις πολλαπλών αντικειμένων, παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντική συνδρομή σε διεκπεραίωση ποικίλων προβλημάτων της δημόσιας διοίκησης. Το φοροτεχνικό τμήμα υποστηρίζει σε σταθερή βάση ένα μεγάλο αριθμό σοβαρών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών της πόλης μας αναφορικά με το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων τους.Τα γραφεία μας στεγάζονται στη Θεσσαλονίκη, από το 1994, στην οικοδομή της Δωδεκανήσου 22.


Οι στόχοι μας

Στόχοι του γραφείου

  • Η νομική και φοροτεχνική υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων για την διεκπεραίωση των ζητημάτων τους και την επίλυση των προβλημάτων τους.

Φοροτεχνικά

  • Η νομική και φοροτεχνική υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων για την διεκπεραίωση των ζητημάτων τους και την επίλυση των προβλημάτων τους.

Νομικά

  • Η νομική και φοροτεχνική υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων για την διεκπεραίωση των ζητημάτων τους και την επίλυση των προβλημάτων τους.