Υπηρεσίες | Νομικές
Our office provides judicial representation, legal support and takes care of out-of-court settlements of enterprises, freelancers and natural persons

 • Εμπράγματο δίκαιο (έρευνα νομιμότητας τίτλων, αγοραπωλησίες ακινήτων, ανταλλαγές ακινήτων, χρησικτησία ακινήτων, διαφορές συγκυρίων).
 • Ενοχικό δίκαιο (.συμβάσεις μίσθωσης, συμφωνίες πώλησης- δωρεών, εργολαβικές συμβάσεις, διάφορες συμβάσεις έργου, αγωγές αδικαιολόγητου πλουτισμού).
 • Κληρονομικό δίκαιο (αποδοχές κληρονομίες, αποδοχές επ’ ωφελεία απογραφής, αποποιήσεις , επίλυση κληρονομικών φορολογικών διαφορών).
 • Οικογενειακό δίκαιο (έκδοση διαζυγίων, ρύθμιση διατροφής τέκνων, επιμέλειας , μετοικήσεις)
 • Μισθωτικές διαφορές (κατάρτιση συμβάσεων-αναμισθώσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις επαγγελματικές μισθώσεις)
 • Σύσταση σωματείων  - συλλόγων
 • Αγωγές κτηματολογίου
 • Αναγκαστική εκτέλεση( ανακοπές ,αναστολές  κατά πλειστηριασμών, διορθώσεις τιμής, ανατροπή πλειστηριασμού ,κατασχέσεις, αναγγελίες)
 • Σύσταση εμπορικών εταιριών κάθε είδους
 • Εμπορικές συμβάσεις και συμφωνίες(συμβάσεις διανομής,αντιπροσώπευσης,franchisingktl)
 • Mεταβιβάσεις επιχειρήσεων
 • Εθνικά και κοινοτικά σήματα
 • Δικαστική επίλυση εμπορικών διαφορών

-Τραπεζική διαπραγμάτευση

-Ρυθμίσεις οφειλών

-Δικαστικές διαδικασίες(αναγνωριστικές αγωγές,ανακοπές κατά Διαταγών Πληρωμής κτλ)

-Δικαστική εκπροσώπηση σε αιτήσεις υπαγωγής στην προστασία του ν. 3869/2010.

-Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

-Compliance servises to the General  Data Protection Regulation (2016/679)

-Data Protection Officer (DPO) Services

- Διεξαγωγή Διαμεσολαβήσεων 

-Παράσταση σε Διαμεσολαβήσεις 

-Διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας

-Διορισμός φορολογικού εκπροσώπου

-Τήρηση  ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων

 

-Άσκηση  ενδικοφανών προσφυγών

-Άσκηση φορολογικών προσφυγών και ανακοπών.

 

 • Οικονομικά ποινικά αδικήματα ( οφειλές στο δημόσιο, οφειλές από ΦΠΑ κτλ ).
 • Αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας
 • Αδικήματα κατά της περιουσίας
 • Αγορανομικές παραβάσεις.
 • Ενδοοικογενειακή βία.
 • Συγχωνεύσεις, μετατροπές , αναστολές, αιτήσεις καταβολής σε δόσεις δικαστικών ποινών