Νομική Επικαιρότητα
N. 4621/2019: Βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ


1 ΑΥΓ 2019

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4621/2019 «Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις». Πολύ σημαντική βελτίωση η ρύθμιση αναφορικά με τις κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν , σε περίπτωση ρυθμίσεων, διαφορετικά σε σχέση με τα υπόλοιπα αναγκαστικά μέτρα καθώς η ρύθμιση των οφειλών δεν οδηγούσε σε αναστολή των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών οι οποίες παρέμεναν ενεργείς προκειμένου τα αποδιδόμενα ποσά στις Δ.Ο.Υ να πιστώνονται  για  την κάλυψη της δόσης ή των δόσεων της ρύθμισης. Με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 2 παρ 8 του ν. 4621/30.7.2019 κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν πλέον μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμον, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο