Ποιοι είμαστε

Φορολογικές Υπηρεσίες

Το φορολογιστικό τμήμα του γραφείου μας παρέχει σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες  πλήρη υποστήριξη, διαρκή και σταθερή κάλυψη ολοκλήρου του φάσματος των φορολογικών και λογιστικών υποχρεώσεων τους.

Νομικές Υπηρεσίες

Το γραφείο μας παρέχει δικαστηριακή εκπροσώπηση, νομική υποστήριξη και αναλαμβάνει την εξώδικη επίλυση υποθέσεων επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και φυσικών προσώπων.